Lựa chọn ống nhòm : Chất lượng hình ảnh ống nhòm

Lựa chọn ống nhòm : Chất lượng hình ảnh ống nhòm

Ống nhòm hơn kém nhau không phải ở kích thước, càng không phải ở không số độ phóng đại, nhìn xa bao nhiêu, mà quan trọng nhất là chất lượng hình ảnh mà nó mang lại. Để làm một ống nhòm có độ phóng đại lớn, kích thước lớn không.....

Xem tiếp
Lựa chọn ống nhòm : Ống nhòm có nhìn đêm được không ?

Lựa chọn ống nhòm : Ống nhòm có nhìn đêm được không ?

“Ống nhòm có nhìn đêm được không ?” Là một trong những thắc mắc rất thường gặp từ những khách hàng mua ống nhòm lần đầu. Câu trả lời ngắn gọi nhất là ống nhòm quang học  thuần túy có khả năng nhìn đêm tùy thuộc vào thông số ống nhòm bạn chọn......

Xem tiếp