NGẮM TRĂNG CÙNG NIKON EDG VS BUSHNELL LEGEND M SERIES

NGẮM TRĂNG CÙNG NIKON EDG VS BUSHNELL LEGEND M SERIES

Đêm trăng rằm đầu năm, Vietprotrek Team chúng mình đã có một buổi trãi nghiệm mãn nhãn với hai ống nhòm đẳng cấp đang có tại Vietprotrek Shop, đó là "NIKON EDG - Ống nhòm 10x42 tốt nhất Thế giới" vs "BUSHNELL LEGEND M SERIES - Siêu phẩm Bushnell", buổi.....

Xem tiếp