Liên hệ đặt hàng

Quý khách gửi email tạo đơn hàng theo cú pháp sau. Vietprotrek sẽ báo giá (hoặc tư vấn) kèm thông tin thanh toán 
Gửi đến :  vietprotrek@gmail.com  
Nội dung Email đặt hàng :
Tiêu đề mail : [Đặt hàng] hoặc [Tư vấn] + tiêu đề email của bạn
Họ tên : Tên đầy đủ của người mua hàng
Địa chỉ : Địa chỉ chính xác để ship hàng, ghi rõ khu, ấp, xã, phường
Điện thoại : Nên là số ĐTDĐ để nhân viên giao hàng liên lạc khi cần
Tên hàng : Ghi rõ hoặc gửi link sản phẩm
Số lượng : Ghi rõ số lượng mỗi loại

hoặc gọi điện thoại đến số 093 772 33 66 để được tư vấn nhanh chóng nhất.